Een goed-ontwikkeld startup ecosysteem is nodig in de Ems-Dollart regio om belangrijke groei middelen beschikbaar te stellen aan de startups in die regio. Dat is de conclusie van het onderzoek 'Startup perspectives: startup ecosystems in the Ems Dollart region' , een onderzoek door Hanze Hogeschool.. Het onderzoek, dat als basis dient van het startup EDR project, ontdekt kansen voor startups in de regio door de integratie van bestaande ecosystemen. Dat is waarom het hoofddoel van het project het promoten van grensoverschrijdende coöperatie is tussen startups en jonge ondernemers in de Ems-Dollard regio

Project partners & sponsoren

Startup EDR maakt deel uit van het door het EU gefinancieerde INTERRED programma en is medegefinancieerd door de gemeentes Drenthe, Friesland, Groningen, en Nedersaksen. De project partners komen uit alle delen van de regio:

Andere partners vanuit Duitsland en Nederland nemen een ondersteunende rol aan.

Onze rol

Aangezien startup mentors een zeer belangrijk ingrediënt zijn voor ieder startup ecosysteem, is een van onze project doelen om een grensoverschrijdend mentor programma op te zetten voor begeleiding van en het advies aan startup oprichters in de regio

Onze rol in dit project is om een programma structuur op te zetten en het bouwen van een programma waar mentors met kennis in verschillende gebieden helpen om startups op te zetten en op te schalen. Wij vinden en selecteren de mentors en zorgen ook voor een onderwijs programma om ze te begeleiden. We helpen de startups ook direct tijdens de duur van het project. Maar we doen ook regionaal activiteiten, zoals het integreren van het regionale ecosysteem, het bedenken van evenementen voor startups en het opzetten van een regionaal kantoor.

Voor meer informatie over het Startup EDR project, kan u terecht op project website.

 


EDR logo